Ταυτότητα

slider-006-nodOffice-1920x400

Ταυτότητα Studio

Με Έδρα την Θεσσαλονίκη, υποστηρίζουμε την Διαδικασία της Δημιουργίας Κτιρίου και Εσωτερικού Χώρου, ξεκινώντας από την διαμόρφωση του Κτιριολογικού Προγράμματος και της Μελετητικής Ιδέας, και φτάνοντας στην Πλήρη Ανάπτυξη της Μελέτης και την Υποστήριξη / Παρακολούθηση της Κατασκευής του Έργου. Η Μελετητική Διαδικασία που υλοποιούμε, είναι στοχευμένη στο να αναδείξει σε κάθε Έργο τις Χωρικές του Δυνατότητες, με τον πλέον κομψό τρόπο για τις Ανάγκες του Έργου.

Μελετητική Φιλοσοφία

Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε “Κτίρια που δουλεύουν” (πιθανώς και Αρχιτεκτονήματα) στο ποιό εχθρικό περιβάλλον που γνωρίζει ένας Αρχιτέκτονας, Χρήστες με εκτεταμένες πρακτικές ανάγκες, περιορισμένους προϋπολογισμούς, και μικρή ανοχή για την Ομορφιά στον Χώρο.

-

slider-101-iktinou03-1920x400

Μελετητική Διαδικασία

Ξεκινούμε ψάχνοντας την “Χωρική Αναγκαιότητα” κάθε Έργου. Η μεταγραφή του κτιριολογικού προγράμματος και των επιθυμιών του Κύριου του Έργου σε Χωρικά Αρθρώματα, υλοποιείται στο πλαίσιο της “Συνθήκη του Τόπου” για κάθε Έργο. Το παιχνίδι ανάμεσα στην Αναγκαιότητα του Χώρου και την Επιθυμία του Χρήστη αποτελεί την ιδιαίτερη γοητεία που ψάχνουμε σε κάθε Έργο.

Η αρχική επεξεργασία της Μελέτης και η παρουσίαση των Εναλλακτικών Λύσεων λαμβάνει χώρα σε επίπεδο υψηλής Αφαίρεσης. Μετά την Επίτευξη του στόχου της βέλτιστης Χωρικής Διάταξης, διερευνούμε τις Μορφολογικές Πτυχές του Έργου. Η πολιτισμική συνθήκη του Έργου και των Χρηστών και το “κοινωνικό φόντο” εξερευνάται, ώστε να επιλεχθεί μία κατάλληλη (ίσως ακόμα και εμπνευσμένη) μορφική επίλυση για το Έργο.

Η τελική Λύση, όσο και οι Εναλλακτικές Επιλύσεις, αποτελούν αντικείμενο παράλληλης επεξεγασίας από όλα τα μέλη της σχεδιαστικής ομάδας, όπου το καθένα συνεισφέρει την δική του οπτική με βάση τις διαφορετικές δεξιότητας και γνώσεις, δημιουργώντας ραφιναρισμένες και ώριμες Επιλύσεις, πέρα από τις δυνατότητες καθενός από τα μέλη της μελετητικής ομάδας.

-

slider-001-agPaul-1920x400

Βιογραφικά Σημειώματα Εταίρων

Χατζησαββιδου Δέσποινα

Γεννημένη στην Θεσσαλονίκι το 1966, πήρε το Πτυχίο του Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Α.Π.Θ. το 1991. Συνεργάστηκε με Αρχιτεκτονικά Γραφεία έως το 1997 σαν συνεργάτης. Συμμετείχε στην Δημιουργία του Μελετητικού Γραφείου Digital Dome Architecture το 1998, και αποτελεί έως σήμερα τον υπεύθυνο Εταίρο για τις Κατασκευαστικές Επιλύσεις, τα Δομικά Υλικά και την Επίβλεψη της Κατασκευής.

Παπακωνσταντίνου Μαίρη

Γεννημένη στην Θεσσαλονίκι το 1964, πήρε το Πτυχίο του Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Α.Π.Θ. το 1991. Συνεργάστηκε με Αρχιτεκτονικά Γραφεία έως το 1997 σαν συνεργάτης. Συμμετείχε στην Δημιουργία του Μελετητικού Γραφείου Digital Dome Architecture το 1998, και αποτελεί έως σήμερα τον υπεύθυνο Εταίρο για τη παραγωγή της Μελέτης σε όλες τις Φάσεις, και τις Διαδικασίες Εγκρίσεων του Έργου.

Σιαμπίρης Τάσος

Γεννημένος στην Θεσσαλονίκι το 1965, πήρε το Πτυχίο του Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Α.Π.Θ. το 1989, και  Masters Degree από το UCLA το 1992. Συνεργάστηκε σε Ερευνητικά Προγράμματα CAD/BIM στο UCLA, καθώς και Μελετητικά Ερευνητικά Προγράμματα στο Α.Π.Θ. έως το 1997. Συμμετείχε στην Δημιουργία του Μελετητικού Γραφείου Digital Dome Architecture το 1998, και αποτελεί έως σήμερα τον διευθύνοντα Εταίρο του Γραφείου, καθώς και τον υπεύθυνο Εταίρο για την Μελετητική Διαδικασία, και το σύστημα CAD/BIM/CG.

slider-006-nodOffice-1366x400